Formularz rejestracyjny

Witaj!

Znajdujesz się w serwisie rejestracyjnym Boehringer Ingelheim. Aby korzystać z profesjonalnych portali dla lekarzy specjalistów musisz się zarejestrować. Proces rejestracji jest łatwy, szybki i bezpłatny. Gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych. Zapraszamy!
Jeżeli posiadasz już konto: Zaloguj się.
Akceptuję Regulamin i informacje zawarte w Nocie Prawnej.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych - Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com, Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.waw@boehringer-ingelheim.com.

Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych

 • przekazywanie informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie do momentu wycofania zgody na marketing.
 • profilowanie - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest profilowanie w ramach działań marketingowych, w celu lepszego dobrania wysyłanych informacji. Przetwarzanie do momentu wyrażenia sprzeciwu na profilowanie.
 • Administracja kontem Użytkownika na Portalu – podstawa prawna – realizacja umowy, tj. usługi świadczonej drogą elektroniczną. Przetwarzanie do momentu wyrejestrowania się z Portalu oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizowaną usługą.

Odbiorcy danych

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Boehringer Ingelheim Marketing usług,

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W związku z korzystaniem z systemu informatycznego Grupy Boehringer Ingelheim przekazujemy dane osobowe do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przekazywanie informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim poprzez e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Boehringer Ingelheim Marketing Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

*pola obowiązkowe do wypełnienia

MASZ KONTA? ZALOGUJ SIĘ